Naszym celem jest połączenie szkół zawodowych (VET) i Przemysłu 4.0 poprzez „Tworzenie”

Projekt

Nowe umiejętności dla uczniów szkół zawodowych (VET)

MakeMyFuture – Doskonalenie kompetencji cyfrowych dla zaawansowanych gałęzi przemysłu wytwórczego poprzez edukację mejkerów to współpraca partnerska w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA220-VET) finansowana w ramach programu Erasmus+.

Powstający ruch mejkerów ma na celu wspieranie uczniów w zdobywaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych niezbędnych dla Przemysłu 4.0. Działania mejkerów opierają się na technologiach stosowanych w zaawansowanym przemyśle wytwórczym, a europejskie Fab Laby powinny być wykorzystywane jako poligony doświadczalne do opracowywania programów nauczania VET, skoncentrowanych na kompetencjach cyfrowych (EC, Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies and Advanced Manufacturing Technologies 2019). Technologie cyfrowe (druk 3d, maszyny CNC, 3D itp.), promowane przez ruch mejkerów w ostatnich latach, okazują się skuteczne w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji cyfrowych młodych ludzi, ułatwiając im dostęp do formalnych możliwości zatrudnienia (i samozatrudnienia). W związku z tym, projekt ma na celu wsparcie nauczycieli szkół zawodowych w realizacji działań opartych na pracy twórczej, prowadzących do zapewnienia uczniom zaawansowanych kompetencji cyfrowych, zgodnie z wymaganiami Przemysłu 4.0. Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych i synergii z przedsiębiorstwami produkcyjnymi.

Kim jesteśmy

Zaangażowane organizacje

0
Partnerzy
0
Kraje
+ 0
Zaangażowane osoby

Assindustria Consulting Ltd. to spółka użyteczności publicznej, należąca w 100% do Confindustria Pesaro Urbino. Jest to młoda i dynamiczna organizacja, założona w celu świadczenia dodatkowych usług wymaganych przez partnerów biznesowych. Podstawowym założeniem spółki jest zapewnienie spersonalizowanych, wysoko-wykwalifikowanych i ekonomicznych usług. Confindustria Pesaro Urbino jest wolontariackim stowarzyszeniem przedsiębiorstw, działających w prowincji Pesaro i Urbino Pesaro od 1945 roku. Jego głównym zadaniem jest podkreślanie wartości przedsiębiorczości w sposób naturalny wobec lokalnej administracji publicznej, związków zawodowych i innych stowarzyszeń, jako ich solenny rozmówca i przedstawiciel. Oferuje różne usługi, m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi; zarządzanie i administracja płacami; jakość; BHP; Confindustria Job – poszukiwanie i selekcja personelu; planowanie i organizacja szkoleń; usługi ekonomiczne i podatkowe, doradztwo dotyczące środowiska, doradztwo w zakresie umiędzynarodowienia , itp.

Learnable to społeczność ekspertów od lat pracujących nad rozwojem innowacyjnych praktyk edukacyjnych. Learnable skupia się na wspieraniu europejskich uczniów w zdobywaniu miękkich i

twardych kompetencji, które umożliwią im osiąganie celów zarówno w pracy, jak i w życiu. Społeczność ekspertów działa w różnych sektorach, m.in.: edukacji dorosłych, edukacji zawodowej, szkołach i szkolnictwie wyższym, promując jednocześnie innowacyjne metody nauczania w różnych dziedzinach, np.: innowacje cyfrowe, integrację, umiejętności językowe, zieloną gospodarkę i przedsiębiorczość. Aby uczynić edukację dostępną i włączającą, społeczność poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Learnable wspiera także wdrażanie innowacyjnych metod nauczania mających na celu m.in.

podniesienie jakości oferty dostępnych szkoleń, płynnego przejścia od szkoły do pracy i szans na zatrudnienie osób uczących się.

Malaga TechPark (Park Technologiczny Andaluzji) jest światowym liderem i jednym z wiodących parków naukowych i technologicznych w Europie. W ciągu ponad trzydziestu lat park stał się międzynarodowym punktem odniesienia w zakresie parków naukowo-technologicznych, w których dominują dziedziny technologii informacyjnych i energii, zarówno w zakresie badań i rozwoju, jak i produkcji sprzętu i usług, przy zastosowaniu podejścia innowacyjnego i przyjaznego dla środowiska. Malaga TechPark, z ponad 630 firmami (duże korporacje, MŚP i startupy) oraz wieloma kluczowymi podmiotami w andaluzyjskim systemie edukacji, takimi jak uniwersytety i ich grupy badawcze oraz kilka centrów technologicznych, ponad 20 000 pracowników, na powierzchni 186 hektarów z projektem rozbudowy w toku, jest wiodącym ośrodkiem innowacji, skoncentrowanym na generowaniu i transferze technologii, innowacji i rozwoju gospodarczego w Andaluzji.

Założona w 2001 roku Malta College of Arts, Science and Technology jest wiodącą w kraju instytucją kształcenia i doskonalenia zawodowego.  W sześciu instytutach na Malcie i w kampusie Gozo, MCAST oferuje 180 kursów zawodowych w pełnym wymiarze godzin i ponad 300 w częściowym, zwieńczonych certyfikatami i stopniami magisterskimi (MQF od poziomu 1 do 7).

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie od ponad 70 lat zajmuje czołowe miejsce wśród pedagogicznych szkół wyższych w Polsce i jest najstarszą uczelnią o tym profilu w kraju. Wyróżnia się wysokim prestiżem, profesjonalizmem nauczania i nowoczesnością. Misja Uniwersytetu Pedagogicznego realizowana jest przez wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną, która stosuje nowoczesne i aktualne treści nauczania. Znajduje ona również wyraz w prowadzeniu badań naukowych, wytyczaniu nowych kierunków rozwoju nauki, przekazywaniu wiedzy oraz rozwijaniu i wzbogacaniu osobowości swoich absolwentów poprzez kształcenie ich według najwyższych standardów europejskich.

Szkoła średnia Martín Aldehuela w Málaga, Hiszpania

 

Nasza oferta edukacyjna obejmuje kształcenie na poziomie średnim, wyższym oraz szkolenia zawodowe w zakresie zarządzania administracyjnego i elektroniki. Nasi uczniowie pochodzą z klasy średniej i robotniczej. W szkole uczy się 700 uczniów, z których 35% odbywa szkolenie zawodowe. Oferujemy wstępne kształcenie zawodowe w zakresie administracji, elektroniki i elektryczności oraz kursy zawodowe średniego stopnia w zakresie zarządzania administracją i urządzeniami telekomunikacyjnymi, a także kursy zawodowe wyższego stopnia w tych samych dziedzinach. Wkroczyliśmy w nowy okres rozwoju na miarę XXI wieku – najpierw wraz z wdrożeniem kształcenia zawodowego DUAL w roku szkolnym 2015/2016, a obecnie wraz z otwarciem naszej szkoły na Europę poprzez realizację projektów Erasmus.

FabLab München e.V., założony w 2010 roku, jest jednym z pierwszych FabLabów w Niemczech. Prowadzony jest jako organizacja non profit. Jest to otwarta przestrzeń robocza dla produkcji własnej z maszynami, takimi jak drukarka 3D, wycinarka laserowa, frezarki CNC, wycinarka do winyli i elektronika. Prowadzimy również projekty badawcze, takie jak Open Hardware Projects (LASER4DIY – Open-Source Laser Structuring for Making PCBs, MakerTools – Open-Source High-Tech-Tools for Maker, Citizen Sensor). Kolejną bardzo ważną częścią naszej pracy jest nasza edukacyjna strefa robocza, gdzie w ramach zajęć lub w weekendy doradzamy i pracujemy z uczniami i nauczycielami w każdym wieku, demonstrując im nowe technologie. FabLab Munich od 2020 roku jest również uznanym organizatorem bezpłatnej opieki nad młodzieżą i partnerem w kilku projektach Erasmus+, takich jak Make in Class i Steam-h.

Instytut „Polo 3 Fano” składa się z sześciu szkół średnich, w tym trzech o profilu zawodowym i trzech o profilu technicznym.
 
Szkoly obejmują różne sekcje:
1. Szkoła Zawodowa „A. Olivetti” z sekcją Usługi Handlowe – Społeczność Web.
2. Szkoła Zawodowa „A. Volta” z sekcjami do Konserwacji i Pomocy Technicznej w dziedzinie elektryki, elektroniki i mechaniki.
3. Szkoła Zawodowa GARA skupiająca się na Gospodarce Wodnej i Ochronie Środowiska.
4. Szkoła Techniczna „Archimede” z sekcją Transportu i Logistyki.
5. Szkoła Techniczna „Seneca” z sekcją Grafiki i Komunikacji.
6. Szkoła Techniczna „Battisti” z sekcjami Administracji, Finansów i Marketingu (AFM), Systemów Informatycznych Biznesu (SIA) oraz Turystyki.
 
Te szkoły średnie dają uczniom możliwość uzyskania dyplomu, który umożliwia dostęp do dowolnego uniwersytetu. Szkoła GARA jest jedyną strukturalnie czteroletnią.
 
Różne instytuty w ramach Polo 3 angażują około:
– Uczniów: 1 200
– Personelu: 230, w tym 200 nauczycieli

Wyniki projektu

Materiały dla nauczycieli

1

Ramy kompetencji MakeMyFuture

To ramy kompetencji, oparte na opisach ECVET i EQF, które precyzują różne profile w oparciu o obszary określone przez partnerów jako istotne dla Przemysłu 4.0.

2

Moduły MakeMyFuture

To ścieżka szkoleniowa dla uczniów szkół zawodowych (VET), oparta na pracy twórczej, mająca na celu wsparcie w osiągnięciu zaawansowanych kompetencji cyfrowych zgodnych z potrzebami Przemysłu 4.0.

3

MakeMyFuture MOOC

To modularny MOOC przewidziany na 36 godzin nauki online. Zapewni wsparcie nauczycielom w realizacji edukacyjnych programów opartych na pracy twórczej i podnoszących kompetencje cyfrowe uczniów szkół zawodowych (VET).

4

Szkolenie MakeMyFuture

Szkolenie będzie koncentrować się na zapewnieniu nauczycielom konkretnych kompetencji w zakresie technologii, technik i procesów wdrażania w szkole aktywności opartych na pracy twórczej.

5

Narzędzia i materiały do wykorzystania

Ulotka

Artykuły i aktualności

Działania i materiały związane z projektem

MakeMyFuture – Doskonalenie kompetencji cyfrowych dla zaawansowanych gałęzi przemysłu wytwórczego poprzez edukację mejkerów to współpraca partnerska w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego finansowana w ramach programu Erasmus+.

Numer projektu: 2021-1-IT01-KA220-VET-000034613

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.